Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania części składek do ZUS. Konieczne spełnienie kilku warunków.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co daje ulga na start?
 • Dla kogo?
 • Od kiedy?
 • Jak wybrać?
 • Jak długo można korzystać?

Co daje ulga na start?

Podstawowym profitem jest brak składek na ubezpieczenie społeczne przez pół roku. Obniża to koszty prowadzenia działalności. Przedsiębiorca nie odprowadza w tym czasie składek na:

 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy.

Nie jest natomiast zwolniony ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego należy zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego. Można do niego dodać członków rodziny w okresie korzystania z ulgi na start.

Rozpoczynając działalność i korzystając z ulgi na start, składkę zdrowotną należy obliczyć od minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku wynosi 270,90 zł).

Dla kogo ulga na start?

Skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek można, gdy spełnia się wszystkie z poniższych warunków:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność oraz wspólnicy spółek cywilnych,
 • przedsiębiorcy, którzy pierwszy raz otwierają działalność bądź też zakładają firmę po pięciu latach przerwy od zamknięcia/zawieszenia poprzedniej,
 • osoby, które wcześniej nie pracowały dla obecnego zleceniodawcy (w bieżącym bądź poprzednim roku)- czyli przejście z etatu na JDG - w takiej sytuacji tracimy prawo do ulgi na start.

Od kiedy ulga na start?

Ulga na start obowiązuje od maja 2018 roku. Cały czas nowi przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki, mogą z niej korzystać.

Jak wybrać ulgę na start?

By skorzystać z ulgi na start, należy wypełnić druk ZUS ZZA i zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się cyframi 05 40.

Jak długo można korzystać z ulgi na start?

Ze zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca korzysta przez pełnych sześć miesięcy. Czas zaczyna biec od momentu podjęcia przez przedsiębiorcę pierwszych czynności związanych z działalnością. Może być wynajęcie lokalu bądź płatność za najem, inne koszty bądź wykonanie pierwszej usługi czy podpisanie pierwszej umowy. Sześć miesięcy liczymy nie od momentu rejestracji firmy, a od pierwszej czynności. Jeśli zarejestrujemy firmę 30 maja, a pierwsze czynności podejmiemy na początku czerwca to liczymy od czerwca sześć miesięcy.

Jeśli w okresie ulgi na start działalność zostanie zawieszona, nie przerywa to biegu sześciu miesięcy. A gdy zrezygnujemy z ulgi na start w trakcie jej trwania (mamy taką możliwość), będzie można z niej skorzystać dopiero po kolejnych 60 miesiącach od zamknięcia poprzedniej działalności.


Firmino

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.