Ubezpieczenie chorobowe zabezpiecza na wypadek niezdolności do pracy, z przyczyn chorobowych, wypadku, ciąży, pobytu w szpitalu. Obejmuje nim ZUS. Bywa ono mylone z ubezpieczeniem zdrowotnym, a są to dwa różne ubezpieczenia.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest ubezpieczenie chorobowe?
 • Kogo dotyczy?
 • Zaległości w płaceniu składek a wypłata chorobowego?
 • Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?
 • Przez jaki okres można pobierać zasiłek?

Czym jest ubezpieczenie chorobowe?

W momencie niezdolności do pracy, w sytuacjach wymienionych powyżej oraz na przykład jeśli jest konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, ubezpieczony otrzyma świadczenie. Podstawą do wypłaty jest zwolnienie lekarskie. Obecnie jest ono w formie elektronicznej i trafia bezpośrednio do pracodawcy.

Kogo dotyczy ubezpieczenie chorobowe?

Obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym objęci są:

 • pracownicy,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych,
 • odbywający służbę zastępczą.

ZUS obejmuje ubezpieczeniem chorobowym od tego samego dnia, od którego obejmuje ubezpieczeniem społecznym.

Jest również dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. A do niego mogą przystąpić:

 • wykonujący pracę nakładczą,
 • pracujący na własny rachunek poza rolniczą działalnością i osoby, które z nimi współpracują,
 • pracujący w oparciu o umowę agencyjną, zlecenie, inną o świadczenie usług (gdy stosuje się do niej przepisy KC dotyczące zlecenia), osoby współpracujące z nimi,
 • wykonujący odpłatną pracę ze skierowania do pracy (w okresie aresztowania bądź odbywania kary pozbawienia wolności),
 • doktoranci ze stypendium,
 • duchowni.

Dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym mogą być objęte wyłącznie osoby, które płacą składki na ubezpieczenie społeczne, czyli emerytalne i rentowe. W tym przypadku sami ustalamy dzień, od którego ZUS ma nas objąć ubezpieczeniem chorobowym. Nie może być to jednak data wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Zaległości w płaceniu składek a wypłata chorobowego

Od stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy, w myśl których nieopłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w terminie nie wpływa na ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast na jego wypłatę już tak! Jeśli zaległość wynikająca ze składek na ubezpieczenie społeczne będzie większa niż 1% minimalnego wynagrodzenia, to o wypłatę świadczenia można starać się dopiero po uregulowaniu zadłużenia. Mamy na to 6 miesięcy od momentu powstania nabycia prawa do świadczenia. W innym przypadku ulegnie przedawnieniu.

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?

Wypłata zasiłku nie przekracza 30 dni od momentu złożenia dokumentów. A prawo do świadczenia przysługuje po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia. W przypadku zmiany miejsca pracy, jeśli przerwa nie była dłuższa niż 30 dni, to liczy się okres u poprzedniego pracodawcy.

Pracodawca płaci nam wynagrodzenie, gdy przebywamy na zwolnieniu lekarskim, łącznie za 33 dni w roku kalendarzowym (pracownikom po 50. roku życia za 14 dni). Po tym okresie świadczenie wypłaca ZUS. Przysługuje nam 80% wynagrodzenia, ale od tego są wyjątki. Za pobyt w szpitalu otrzymamy 70% pensji. Natomiast wypłacane są również świadczenia w wysokości 100% wynagrodzenia. I ma to miejsce w trakcie przebywania na l4 związanym z ciążą bądź jeśli ulegniemy wypadkowi w drodze do pracy albo z pracy. A także osoby, które wybierają się na badania bądź będą dawcami narządów, poddają się zabiegowi pobrania komórek, tkanek otrzymają 100%.

Przez jaki okres można pobierać zasiłek?

Okres zasiłkowy wynosi 182 dni. Wliczona w niego zostaje nie tylko obecna niezdolność do pracy, ale i wcześniejsze, jeśli przerwa między nimi była krótsza niż 60 dni. Nie ma znaczenia fakt, że niezdolność może być wynikiem różnych chorób. Wyjątkiem w tej sytuacji jest ciąża.

Po ustaniu ubezpieczenia, czyli zwolnieniu z pracy, maksymalnie chorobowe można pobierać przez 91 dni. Jest kilka wyjątków, w tym kobiety w ciąży i chorujący na gruźlicę.


Firmino

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.