fbpx

Ubezpieczenie chorobowe zabezpiecza na wypadek niezdolności do pracy, z przyczyn chorobowych, wypadku, ciąży, pobytu w szpitalu. Obejmuje nim ZUS. Bywa ono mylone z ubezpieczeniem zdrowotnym, a są to dwa różne ubezpieczenia.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest ubezpieczenie chorobowe?
 • Kogo dotyczy?
 • Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?

Czym jest ubezpieczenie chorobowe?

W momencie niezdolności do pracy, w sytuacjach wymienionych powyżej oraz na przykład jeśli jest konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, ubezpieczony otrzyma świadczenie. Podstawą do wypłaty jest zwolnienie lekarskie. Obecnie jest ono w formie elektronicznej i trafia bezpośrednio do pracodawcy.

Kogo dotyczy ubezpieczenie chorobowe?

Obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym objęci są:

 • pracownicy,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych,
 • odbywający służbę zastępczą.

ZUS obejmuje ubezpieczeniem chorobowym od tego samego dnia, od którego obejmuje ubezpieczeniem społecznym.

Jest również dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. A do niego mogą przystąpić:

 • wykonujący pracę nakładczą,
 • pracujący na własny rachunek poza rolniczą działalnością i osoby, które z nimi współpracują,
 • pracujący w oparciu o umowę agencyjną, zlecenie, inną o świadczenie usług (gdy stosuje się do niej przepisy KC dotyczące zlecenia), osoby współpracujące z nimi,
 • wykonujący odpłatną pracę ze skierowania do pracy (w okresie aresztowania bądź odbywania kary pozbawienia wolności),
 • doktoranci ze stypendium,
 • duchowni.

Dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym mogą być objęte wyłącznie osoby, które płacą składki na ubezpieczenie społeczne, czyli emerytalne i rentowe. W tym przypadku sami ustalamy dzień, od którego ZUS ma nas objąć ubezpieczeniem chorobowym. Nie może być to jednak data wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?

Wypłata zasiłku nie przekracza 30 dni od momentu złożenia dokumentów. A prawo do świadczenia przysługuje po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia. W przypadku zmiany miejsca pracy, jeśli przerwa nie była dłuższa niż 30 dni, to liczy się okres u poprzedniego pracodawcy.

Pracodawca płaci nam wynagrodzenie, gdy przebywamy na zwolnieniu lekarskim, łącznie za 33 dni w roku kalendarzowym (pracownikom po 50. roku życia za 14 dni). Po tym okresie świadczenie wypłaca ZUS. Przysługuje nam 80% wynagrodzenia, ale od tego są wyjątki. Za pobyt w szpitalu otrzymamy 70% pensji. Natomiast wypłacane są również świadczenia w wysokości 100% wynagrodzenia. I ma to miejsce w trakcie przebywania na l4 związanym z ciążą bądź jeśli ulegniemy wypadkowi w drodze do pracy albo z pracy. A także osoby, które wybierają się na badania bądź będą dawcami narządów, poddają się zabiegowi pobrania komórek, tkanek otrzymają 100%.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.