fbpx

Z drukiem ZUS DRA musi zaprzyjaźnić się każdy przedsiębiorca. To podstawowy formularz, który służy do rozliczania wpłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ale nie tylko do tego go wykorzystujemy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest ZUS DRA?
 • Kiedy trzeba go złożyć?
 • Jak go wypełnić?
 • Jak go złożyć?
 • Jak obliczyć składki?

Czym jest formularz ZUS DRA?

Druk służy nam przede wszystkim do poinformowania ZUS-u o wysokości płaconych składek za dany miesiąc oraz podstawy wymiaru składek. Poza tym wykazujemy na nim wypłacone świadczenia i korygujemy błędy.

Kiedy trzeba składać ZUS DRA?

Terminy składania deklaracji:

 • do 5. dnia miesiąca - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 10. dnia miesiąca - prowadzący JDG,
 • do 15. dnia miesiąca - pozostali.

Można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania do ZUS deklaracji rozliczeniowych. A taką opcję mają:

 • prowadzący jednoosobową działalność- odprowadzający składki za siebie, ewentualnie za osoby współpracujące,
 • na poprzednim rozliczeniu wykazana została przynajmniej minimalna podstawa wymiaru składek,
 • złożyłeś dokumenty rozliczeniowe z kodem 05 90 xx bądź 05 92 xx.

Poza tym ze zwolnienia mogą skorzystać kobiety na zasiłku macierzyńskim oraz osoby wykazujące składkę zdrowotną równą 0 zł. Zwolnienie obowiązuje do końca roku kalendarzowego.

Jak wypełnić ZUS DRA za niepełny miesiąc?

Składki społeczne można pomniejszyć w dwóch sytuacjach:

 • gdy otworzysz bądź zamkniesz działalność w trakcie miesiąca,
 • gdy chorujesz.

Aby obliczyć składki na ubezpieczenie społeczne:

 • kwotę najniższej podstawy wymiaru składek podziel przez liczbę dni w miesiącu,
 • pomnóż kwotę, która wyszła, przez liczbę dni, za które należą się składki.

Nie zaokrąglaj pierwszej otrzymanej kwoty, dopiero drugą- w górę, jeśli końcówka jest równa bądź wyższa niż 0,5 gr, a dół gdy jest niższa niż 0,5 gr.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest płacona w całości, bez względu na to przez ile dni w miesiącu podlegamy pod ubezpieczenie.

Jak złożyć ZUS DRA?

Druk można złożyć elektronicznie przez ZUS PUE, wysyłając listem (najlepiej poleconym) bądź też składając osobiście w placówce ZUS. W formie papierowej dokumenty do ZUS składać mogą przedsiębiorcy, którzy rozliczają składki za maksymalnie pięć osób. Zatrudniający więcej niż pięć osób, mają obowiązek wysyłania dokumentów rozliczeniowych do ZUS elektronicznie.

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.