Z drukiem ZUS DRA musi zaprzyjaźnić się każdy przedsiębiorca. To podstawowy formularz, który służy do rozliczania wpłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ale nie tylko do tego go wykorzystujemy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest ZUS DRA?
 • Kiedy trzeba go złożyć?
 • Jak go wypełnić?
 • Jak go złożyć?
 • Jak obliczyć składki?

Czym jest formularz ZUS DRA?

Druk służy nam przede wszystkim do poinformowania ZUS-u o wysokości płaconych składek za dany miesiąc oraz podstawy wymiaru składek. Poza tym wykazujemy na nim wypłacone świadczenia i korygujemy błędy.

Od 2022 roku obowiązuje nowy druk ZUS DRA. Jest on poszerzony o bloki dotyczące wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Za każdy miesiąc należy wskazać formę opodatkowania oraz dochód i na jego podstawie wyliczyć samodzielnie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy trzeba składać ZUS DRA?

Terminy składania deklaracji:

 • do 5. dnia miesiąca - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe,
 • do 15. dnia miesiąca - płatnicy posiadający osobowość prawną,
 • do 20. dnia miesiąca- pozostali, w tym opłacający składki tylko za siebie.

Druk DRA należy składać w każdym miesiącu za poprzedni. Jest to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Zwolnione  z niego są tylko trzy grupy społeczne: osoby składające formularz za nianie, duchowni i osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentownemu.

Jak wypełnić ZUS DRA za niepełny miesiąc?

Składki społeczne można pomniejszyć w dwóch sytuacjach:

 • gdy otworzysz bądź zamkniesz działalność w trakcie miesiąca,
 • gdy chorujesz.

Aby obliczyć składki na ubezpieczenie społeczne:

 • kwotę najniższej podstawy wymiaru składek podziel przez liczbę dni w miesiącu,
 • pomnóż kwotę, która wyszła, przez liczbę dni, za które należą się składki.

Nie zaokrąglaj pierwszej otrzymanej kwoty, dopiero drugą- w górę, jeśli końcówka jest równa bądź wyższa niż 0,5 gr, a dół gdy jest niższa niż 0,5 gr.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest płacona w całości, bez względu na to przez ile dni w miesiącu podlegamy pod ubezpieczenie.

Jak złożyć ZUS DRA?

Druk można złożyć elektronicznie przez ZUS PUE, wysyłając listem (najlepiej poleconym) bądź też składając osobiście w placówce ZUS. W formie papierowej dokumenty do ZUS składać mogą przedsiębiorcy, którzy rozliczają składki za maksymalnie pięć osób. Zatrudniający więcej niż pięć osób, mają obowiązek wysyłania dokumentów rozliczeniowych do ZUS elektronicznie.


Firmino

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.