Składki na FGŚP odprowadzane są za pracowników, nie dotyczą jednoosobowych działalności gospodarczych. A powód jest prosty. Celem jest pokrycie roszczeń pracowników wobec pracodawcy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Do czego służy FGŚP?
 • Kto go nie płaci?
 • Kto go płaci?
 • Ile wynosi?

Do czego służy FGŚP?

FGŚP jest państwowym funduszem celowym. Liczy sobie już blisko trzy dekady. Powstał, z resztą podobnie jak Fundusz Pracy, w celu zabezpieczenia pracownika w trudniejszym okresie. A nim jest utrata praca czy niewypłacalność pracodawcy.
Celem FGŚP jest wsparcie pracowników aktualnie zatrudnionych, ale także i byłych, w sytuacji niewypłacenia pieniędzy przez pracodawcę. Fundusz zajmuje się wypłatą należnych świadczeń. O nie mogą starać się również członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej zmarłego pracownika bądź byłego pracownika.

Z niego wypłacane są świadczenia typu:

 • pensja,
 • przestój, ale nie z winy pracownika,
 • okres choroby i niemożności świadczenia pracy,
 • urlop,
 • rozwiązanie umowy o pracę, gdzie pracownik nie zawinił,
 • odszkodowanie,
 • składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki na FGŚP obsługuje ZUS.

Kto nie płaci FGŚP?

Kto płaci, a kto nie płaci FGŚP reguluje Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 roku. Na Fundusz przedsiębiorca nie płaci składki za siebie. Poza tym nie płaci za pracowników, którzy:

 • wracają po macierzyńskim, wychowawczym (składka nie jest płacona przez okres 36 miesięcy),
 • mają ukończone 50 lat i przez 30 dni przed zawarciem umowy byli zarejestrowani w PUP (składka nie jest płacona przez rok),
 • skierowanie do pracy dostali z PUP i mają mniej niż 30 lat (składka nie jest płacona przez rok),
 • kobiety w wieku 55+ i mężczyźni 60+.

Składek na ten Fundusz nie płacą również pracodawcy po dacie niewypłacalności- jest to data, kiedy sąd ogłasza postanowienie o upadłości pracodawcy, postanawia o oddaleniu wniosku bądź dzień, gdy uprawomocnia się postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania.

Kto płaci FGŚP?

Składki na Fundusz zobowiązani są odprowadzać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają przynajmniej jednego pracownika. Składki odprowadzane są od:

 • umowy o pracę,
 • umowy o pracę nakładczą,
 • umowy zlecenie oraz innych, do których stosuje się przepisy związane z tym rodzajem umowy.

Składki na FGŚP są odprowadzane również od osób, które pracują zarobkowo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, spółdzielniach kółek rolniczych oraz innych spółdzielniach zajmujących się produkcja rolną.

Ile wynosi FGŚP?

Składkę w całości pokrywa pracodawca. Wynosi ona 0,10% podstawy wymiaru składek, czyli liczymy ją od tej samej kwoty co ubezpieczenia emerytalne i rentowe.


Firmino

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.