Advertisement

Innowacje w biznesie mogą oznaczać zarówno wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, ale także działalność badawczą, rozwijanie technologii, czy testowanie nowych modeli biznesowych. Dostępne są jeszcze środki unijne na wprowadzanie takich rozwiązań – czekają one przede wszystkim na małych i średnich przedsiębiorców.

Środki unijne na innowacje mogą jeszcze otrzymać przedsiębiorcy z sektora MSP zarówno w ramach programów ogólnopolskich jak i regionalnych.

 

Konkursy ogólnopolskie dla przedsiębiorców

Środki dla mikro, małych i średnich firm na wdrożenie innowacyjnego produktu, usługi lub procesu czekają w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekty powinny mieć wartość kosztów kwalifikowanych od 300 tys. do 1,5 mln złotych. W przypadku tego konkursu należy się spieszyć – czas na składanie wniosków upływa 31 sierpnia.

Nieco więcej czasu mają przedsiębiorcy zainteresowani programami dotacji przygotowanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Do 20 listopada jest prowadzony nabór wniosków w konkursie „Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego”. Mogą w nim wziąć udział ci przedsiębiorcy, którzy są gotowi wejść na giełdę lub emitować obligacje, by finansować działalność rozwojową.

Do 28 grudnia można natomiast składać wnioski o dotację na projekty z zakresu zarządzania własnością intelektualną. To właśnie dzięki tym środkom można uzyskać ochronę patentową i związaną z rejestracją wzorów przemysłowych/użytkowych. Środki mogą być wykorzystane na zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem takiej ochrony.

PARP umożliwia także przedsiębiorcom skorzystanie z proinnowacyjnej usługi w ramach projektu „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”. Dzięki niej możliwe jest rozpoznanie potencjału innowacyjnego firmy, przeprowadzenie przez proces przygotowania i zaplanowania wdrożenia nowego produktu lub procesu po to wprowadzenie.

Regionalne programy wspierające innowacje

O dodatkowe środki na innowacje mogą też postarać się przedsiębiorcy z określonych regionów. Na Podlasiu przygotowano dotacje na „Ekoinnowacje” w ramach działania 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”. Pieniądze trafią w ręce przedsiębiorców planujących wprowadzenie rozwiązań zgodnych z ideą efektywnego wykorzystania zasobów (energii i surowców), m.in. tych związanych z „zieloną gospodarką”, z odzyskiem surowców wtórnych czy z recyklingiem, a także inwestycji, których celem jest poprawa jakości powietrza. Wnioski można składać do od 28 sierpnia do 29 września.

W województwie lubuskim prowadzony jest już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 „Badania i innowacje”. Przedsiębiorcy mogą je składać do 11 września. Można tu otrzymać środki na projekty badawczo-rozwojowe oraz na inwestycje w zaplecze badawczo-rozwojowe.

W Łodzi ogłoszono natomiast nabór w ramach działania 1.1 „Rozwój infrastruktury badań i innowacji”. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Można w nim uzyskać dofinansowanie na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z których pomocą można wytworzyć lub unowocześnić infrastrukturę badawczą. To wsparcie skierowane jest do jednostek naukowych, szkół wyższych oraz konsorcjów naukowych. Przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z niego bezpośrednio, ale zyskają pośrednio na unowocześnieniu sektora naukowo-badawczego, włączając się w jego działalność i korzystając z jego usług.
Konsorcja łączące jednostki naukowe i przedsiębiorców mogą natomiast starać się o finansowanie inwestycji w ramach działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” programu „Inteligentny rozwój”.

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.