Advertisement

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Uwaga pracodawcy – zostało 10 dni na rozliczenie PIT-11

Jeśli w minionym roku Twoja firma korzystała z pomocy pracowników, to pozostało Ci już niewiele czasu na ich rozliczenie.

 

PracownicyDruki PIT-11 przygotowuje każdy pracodawca, również zatrudniający na umowach cywilnoprawnych (ale opiewających łącznie na co najmniej 200 złotych miesięcznie). Obok danych pracownika umieszcza się na nich informacje dot. osiągniętego przez pracownika przychodu. Formularze te stanowią podstawę dokonania przez pracownika rozliczeń rocznych podatku dochodowego.

 

Mamy czas do końca lutego

Terminem dokonania rozliczeń oraz przekazania egzemplarzy dokumentu w ręce pracownika i do Urzędu Skarbowego jest w tym roku 29 lutego. Liczy się przy tym data stempla pocztowego (data nadania) na dowodzie pocztowym – dokument ten należy wysłać listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. PIT-11 powinien zostać wysłany na realny adres zamieszkania pracownika (wg wiedzy pracodawcy) oraz do Urzędu Skarbowego właściwego dla tego adresu. 

 

Można elektronicznie

Istnieje możliwość przesłania elektronicznych wersji dokumentu do Urzędu Skarbowego – jednak potrzeba do tego tzw. podpisu elektronicznego, którym w praktyce mało który drobny przedsiębiorca może się pochwalić. Teoretycznie istnieje również możliwość wysłania dokumentu w takiej formie również pracownikowi, jednak odradza się tego, bo w problemowych sytuacjach to na pracodawcy ciąży obowiązek udowodnienia przekazania dokumentu pracownikowi (lepiej więc posiadać zwrotne potwierdzenie odbioru z Poczty Polskiej).

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.