fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Odwrotne obciążenie VAT

Na początku tego roku wprowadzono zmiany w podatku VAT. Obowiązkowo należy teraz stosować tzw. odwrotne obciążenie do rozliczania płatności za usługi budowlane, jednak również w innych branżach można spotkać się z tym rodzajem rozliczeń VAT.

Na czym poleca odwrotne obciążenie VAT?

Odwrotne obciążenie VAT oznacza przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług na kupującego. To nabywca musi dokonać stosownych rozliczeń oraz przelewu podatku, a sprzedawca wystawia fakturę bez naliczonej stawki VAT.

Kto stosuje odwrotne obciążenie VAT?

Od 1 stycznia 2017 roku stosowanie tej metody rozliczania podatku VAT jest obowiązkowe w przypadku usług budowlanych. Przepisy te stosuje się, gdy usługodawca jest podatnikiem, którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku (sprzedaż zwolniona to ta do limitu 200 000 zł), a usługobiorca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Jeśli usługodawca świadczy usługi budowlane jako podwykonawca, również stosuje się zasadę odwróconego obciążenia VAT.

Dodatkowo tą metodą rozliczeń podatkowych zostały objęte wszelkie transakcje związane ze sprzedażą metali szlachetnych (srebro, złoto, platyna) oraz wytworzonych z nich wyrobów. Pełen katalog towarów, co do których stosuje się odwrócone obciążenie VAT został zamieszczony w załączniku 11 ustawy o VAT. Wśród nich można znaleźć m.in.: żelazostopy, ołów nieobrobiony plastycznie, ale też telefony komórkowe, konsole do gier wideo oraz procesory – jeśli wartość pojedynczej transakcji (nawet rozdzielonej na transze) sprzedaży produktów z ostatnich 3 grup przekracza 20 000 zł netto.

Jak rozliczać odwrotne obciążenie VAT?

Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą towarów wskazanych w załączniku 11 do ustawy muszą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT-27, w której podsumowują transakcje uwzględniające odwrotne obciążenie. Od tego roku te deklaracje należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, co miesiąc – do 25. dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Przedsiębiorcom zastanawiającym się jak najwygodniej  przygotowywać i przesyłać elektronicznie dokumenty podatkowe polecam księgowość internetową.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.