fbpx

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Jeden rachunek w ZUS dla przedsiębiorcy

Osobne rachunki dla poszczególnych składek ZUS już niedługo przejdą do historii. Senat przyjął z poprawkami projekt ustawy zakładającej utworzenie jednego indywidualnego rachunku składkowego dla każdego przedsiębiorcy.

Koncepcja jednego rachunku składkowego zakłada, że każdemu płatnikowi zostanie przypisane konto ze swoim numerem identyfikacyjnym zaszytym w numerze rachunku bankowego. Projekt ustawy zakładał wprowadzenie tego sposobu rozliczeń już w 2018 roku.

Oznacza to, że znikną dotychczasowe cztery rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, FP i FGŚP (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Często zdarzało się, że płatnicy popełniali błędy przy opłacaniu poszczególnych składek. Gdy wpłata miała błędny identyfikator, konieczne było przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego. Liczba niezidentyfikowanych wpłat wcale nie jest mała – od stycznia 2016 roku ZUS odnotował ich aż 281 tys. na łączną kwotę 328 mln zł.

Wpłata wszystkich składek na jedno konto znacznie ułatwi sprawę comiesięcznych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Również dla pracowników ZUS rozwiązanie to będzie korzystniejsze – każdy przedsiębiorca otrzyma swój indywidualny numer konta składkowego, dzięki czemu będzie można łatwo zidentyfikować wpłaty.

Przy okazji. Zmiany przepisów zakładają wprowadzenie udogodnień również w zakresie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Teraz zaświadczenia generowane przez przedsiębiorcę samodzielnie z systemów elektronicznych ZUS będzie miało taką samą ważność prawną jak dokument wydawany w formie papierowej.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.