Advertisement

Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Mikropożyczka także dla samozatrudnionych

Tarcza 2.0 wprowadziła zmiany w niektórych przepisach – m.in. postulowane przez środowisko przedsiębiorców rozszerzenie możliwości wzięcia bezzwrotnej mikropożyczki na osoby samozatrudnione.

Pożyczka z urzędu pracy w wysokości maksymalnie 5 tys. zł może być umorzona po spełnieniu określonego warunku.

Wsparcie z PUP dla samozatrudnionych

Mikropożyczka przyznawana przez powiatowe urzędy pracy została wprowadzona przepisami w pierwszej wersji tzw. tarczy antykryzysowej. Wtedy mogli ubiegać się o nią mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniali do 10 pracowników i mieli roczny obrót netto wynoszący maksymalnie 2 miliony euro. Z uwagi na lukę w przepisach wykluczono z możliwości uzyskania wparcia osoby samozatrudnione – we wniosku nie można było wpisać cyfry 0 w polu z pytaniem o liczbę zatrudnionych pracowników. Postulowano o zmianę przepisów i tarcza antykryzysowa 2.0, czyli uchwalane niedawno zmiany w pierwotnych przepisach, wprowadza już możliwość uzyskania pożyczki przez samozatrudnionych.

Warunki mikropożyczki

Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 roku. Mikropożyczka udzielana jest na kwotę maksymalnie 5000 zł z niskim oprocentowaniem na okres 12 miesięcy. Karencja spłaty kredytu wynosi 3 miesiące. Pożyczka w całości zostanie umorzona, jeśli po 3 miesiącach od jej uzyskania przedsiębiorca dalej będzie prowadził działalność gospodarczą i w ciągu 14 dni od upłynięcia tego okresu wyśle wniosek o umorzenie pożyczki do właściwego urzędu pracy. Wnioski składać można przez wortal praca.gov.pl po wskazaniu odpowiedniego urzędu pracy jako odbiorcy dokumentów i podpisać online profilem zaufanym lub certyfikowanym podpisem elektronicznym albo wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki na dokumenty przy urzędzie pracy. Uzyskanie pożyczki nie wyklucza starania się o inne świadczenia w ramach tarczy, jak np. postojowe.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.