Własna firma?

Wszystko, co musisz wiedzieć.

Jak założyć firmę „krok po kroku”

Firma windykacyjna - istotne informacje na temat działania firm windykacyjnych w Polsce!

Na nieterminowe płatności w relacjach B2B uskarża się zdecydowana większość polskich przedsiębiorców z sektora MŚP – aż 90% z nich nie otrzymuje należności na czas, a ryzyko całkowitego braku zapłaty traktowane jest jako standard prowadzenia działalności w Polsce.

Mimo to jeszcze do niedawna relatywnie niewielki odsetek właścicieli firm decydował się na przekazanie długów do odzyskania przez profesjonalnych windykatorów. Dopiero kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa zauważalnie zmienił tę sytuację, a dla wielu biznesów współpraca z firmą windykacyjną okazała się kluczem do utrzymania płynności finansowej.

Firma windykacyjna – kto może korzystać z jej usług?

Wielu wierzycieli jest przekonanych, że aby skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej. Nie jest to jednak prawdą – zewnętrzna windykacja jest dostępna dla każdego wierzyciela, o ile tylko można zidentyfikować jego dłużników. To oznacza, że pomoc w odzyskaniu długu może uzyskać zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorca, o ile tylko dana firma windykacyjna obsługuje długi konkretnego rodzaju, z reguły bowiem profesjonalne firmy windykacyjne mają określone specjalizacje. Dla przykładu polska firma windykacyjna Payhelp, której eksperci udzielili nam informacji niezbędnych do stworzenia tego artykułu, obsługuje wyłącznie podmioty gospodarcze.

Jakie uprawnienia ma windykator?

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów na temat windykacji jest przekonanie, że odzyskiwaniem długów w firmach windykacyjnych zajmują się osoby, które za nic mają obowiązujące prawo i bezwzględnie wymuszają na dłużnikach spłatę zaległości w nielegalny sposób. Z prawdą i faktami nie ma to jednak nic wspólnego. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty: każda firma windykacyjna działająca w Polsce podlega rygorystycznej kontroli ze strony organów administracji państwowej. W razie wykrycia jakichkolwiek uchybień i nieprawidłowości grożą niezwykle surowe kary – włącznie z zakazem prowadzenia działalności w branży windykacyjnej. Jakie zatem uprawnienia ma tak naprawdę profesjonalny windykator? 

Przede wszystkim windykator zawsze działa w granicach obowiązującego prawa i nigdy nie podejmuje działań, które byłyby sprzeczne z prawem lub nieetyczne. Windykator posiada prawo do reprezentowania wierzyciela w kontaktach z dłużnikiem i w trakcie negocjacji terminu oraz sposobu spłaty zadłużenia, nie może jednak nękać nieterminowego płatnika ani wejść do jego domu lub siedziby bez pozwolenia. 

Windykator nie może także rekwirować żadnego majątku dłużnika – ani w postaci pieniędzy, ani w postaci jakichkolwiek przedmiotów czy dóbr. Nie może także ujawniać informacji dotyczących dłużnika oraz długu osobom i podmiotom, których dany dług nie dotyczy w bezpośredni sposób. Na polubownym etapie windykacji zasadniczą rolą windykatora jest zabieganie o spłatę długu, ustalanie terminów oraz kwot płatności i informowanie dłużnika o możliwych konsekwencjach uporczywego unikania zapłaty.

Jakie działania windykacyjne może podejmować firma windykacyjna?

Jako przedstawiciel wierzyciela firma windykacyjna (https://payhelp.pl/blog/firma-windykacyjna/) może na polubownym etapie kontaktować się z dłużnikiem, aby ustalić termin regulacji należności, przy czym kontakt ten może być prowadzony za pośrednictwem jednego lub większej liczby dostępnych kanałów komunikacyjnych (telefon, e-mail, korespondencja papierowa, osobiste spotkanie z dłużnikiem, i o ile się na takie zgodzi itd.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma windykacyjna może w imieniu wierzyciela podejmować wszelkie niezbędne działania zmierzające do odzyskania długu, o ile nie stoją one w sprzeczności z porządkiem prawnym oraz nie łamią obowiązujących regulacji ustawowych.

Czy samodzielna windykacja należności się opłaca?

Bardzo często klientami firm windykacyjnych zostają przedsiębiorcy, którzy bezskutecznie próbowali na własną rękę odzyskać należności od kontrahentów. W większości przypadków samodzielna windykacja nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na niską skuteczność oraz wysokie koszty tego rodzaju działań. Co równie ważne, mało który właściciel firmy faktycznie wyciąga wobec swoich dłużników zapowiadane konsekwencje, co dodatkowo obniża efektywność samodzielnej windykacji. Rzeczywiste koszty nieumiejętnej i nieskutecznej windykacji są zwykle bardzo wysokie, a w skrajnych przypadkach mogą nawet przewyższyć wartość windykowanej należności.

Odzyskiwanie długów przez firmę windykacyjną – dlaczego warto?

Powierzenie odzyskania zaległej należności firmie windykacyjnej przekłada się przede wszystkim na nieporównanie wyższą skuteczność i krótsze terminy spłaty długu. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest również jego większa opłacalność – np. w Payhelp koszty odzyskania długu są znane wierzycielowi jeszcze przed rozpoczęciem windykacji, a sam proces zawsze prowadzony jest w taki sposób, by relacje między dłużnikiem a wierzycielem nie ucierpiały w żaden sposób.

Więcej przydatnych informacji na temat metod i zasad nowoczesnej windykacji oraz korzyści płynących ze współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną można znaleźć na stronie internetowej Payhelp, do której odwiedzenia gorąco zachęcamy!

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.