Każdy pracodawca zatrudniający na umowę o pracę ma pewien obowiązek, który powstaje po podpisaniu umowy o pracę. Musi założyć specjalną teczkę z dokumentami dotyczącymi pracownika, noszącymi nazwę akt osobowych.

Co bardzo ważne, brak prowadzenia dokumentacji z obowiązkowymi informacjami na temat pracownika traktowane jest jako wykroczenie. Wszelkie zasady dotyczące zawartości akt osobowych opisano w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku. Według zapisów tego rozporządzenia akta osobowe powinny być podzielone na 3 części: część A, B i C.

Część A

W tej części akt osobowych pracownika zawiera dokumenty zgromadzone w procesie rekrutacji na dane stanowisko, a więc m.in. CV lub podanie, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy (oraz inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie), dokumenty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty itp.), świadectwa ukończenia szkoły orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Część B

To natomiast wszystkie dokumenty związane z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia, a więc przede wszystkim umowa o pracę, ale też np. dokumenty określające zakres obowiązków, powierzenia pracownikowi mienia firmowego, wszelkie pisma związane z przyznawaniem kar, nagród, wyróżnień, ale też z udzielaniem dodatkowych urlopów (np. macierzyńskiego) itp. To tu gromadzone są również orzeczenia lekarskie po okresowych i kontrolnych badaniach.

Część C

Zawarte powinny być w niej pisma dokumentujące ustanie stosunku pracy, a więc w szczególności: wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę, kopia wydanego świadectwa pracy oraz umowa o zakazie konkurencji, jeśli była taka zawarta.

Poza aktami osobowymi w obowiązku pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy każdego z pracowników. Zawiera ona informacje dotyczące przepracowanych godzin, ale także urlopów, zwolnień (np. lekarskich).


Ile kosztuje księgowość w Twojej firmie?
 

Komentarze obsługiwane przez CComment

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

„Mały Newsletter”

Zapisz się i otrzymuj:

  • istotne zmiany przepisów,
  • najciekawsze newsy,
  • tylko sprawdzone oferty,
  • przypomnienia o ważnych terminach.

Maks. 2 wiadomości w miesiącu.