Z preferencyjnego ZUS-u można przejść na mały ZUS plus. Dzięki temu składki naliczane są od wysokości dochodu.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest mały ZUS?
 • Dla kogo?
 • Jak się zgłosić?
 • Ile wynosi?
 • Jak obliczyć?
 • Jak długo można korzystać?

Czym jest mały ZUS?

Mały ZUS plus to opcja płacenia składek na ubezpieczanie społeczne adekwatnych do osiąganych dochodów. Podstawa wymiaru składek obliczana jest na podstawie tego, ile zarabiamy na działalności.

Dla kogo mały ZUS?

Z niższych składek mogą skorzystać:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność zarejestrowaną w CEIDG oraz wspólnicy spółki cywilnej,
 • przedsiębiorcy, których przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł (jeśli działalność zarejestrowana została w trakcie roku, próg przychodu należy proporcjonalnie obniżyć).

Ze składek uzależnionych od dochodu nie mogą skorzystać:

 • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność krócej niż 60 dni,
 • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczali się w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży z VAT,
 • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku mieli ubezpieczenie społeczne, zdrowotne z innych tytułów niż pozarolnicza działalność (dodatkowo poza prowadzoną firmą),
 • przedsiębiorcy, którzy mają możliwość płacenia preferencyjnych składek,
 • osoby, które współpracują ze swoim wcześniejszym pracodawcą, czyli przeszły z etatu na JDG.

Z małego ZUS plus można skorzystać po uldze na start i składkach preferencyjnych. W każdym momencie- miesiącu można zadeklarować wyższą podstawę wymiaru składek. Płacąc składki w tej wysokości do końca roku kalendarzowego.

Jak zgłosić się do małego ZUS-u?

1. Należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z właściwym kodem na druku ZUS ZWUA:

 • 05 70 bądź 05 72 (w przypadku osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy)- gdy kończy się okres preferencyjnych składek,
 • 05 10 bądź 05 12 (w przypadku osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy)- gdy nie były płacone preferencyjne składki.

2. Zgłosić się do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA z kodem 05 90 bądź 05 92- w przypadku osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy.

Mamy siedem dni na wyrejestrowanie i zarejestrowanie się do nowych składek od momentu nabycia prawa do korzystania z małego ZUS-u plus. Co ważne, w ciągu roku również możemy przejść ze składek preferencyjnych na mały ZUS plus. Procedura jest taka sama jak powyżej, czyli wyrejestrowanie i zarejestrowanie.

Ile wynosi mały ZUS?

Mały ZUS nie może wynosić mniej niż preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne. Dlatego jeśli nawet w ubiegłym roku mieliśmy dochód, z którego wyliczymy niższą podstawę niż ta przyjęta przy preferencyjnych składkach, mamy obowiązek płacić w tej wysokości składki. Mały ZUS obliczamy biorąc pod uwagę dochód z poprzedniego roku.

Jak obliczyć mały ZUS?

Najprostszym sposobem jest kalkulator na stronie ZUS. Możemy też obliczyć samodzielnie:

 • przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku: dochód podzielić na 365 dni i pomnożyć razy 30 dni,
 • podstawa wymiaru składek: kwotę, która nam wyjdzie z powyższego działania pomnożyć razy 0,5.

A składki obliczamy w prosty sposób. Bierzemy pod uwagę podstawę, którą otrzymaliśmy z dochodu i:

 • 19,52% stanowi składka na ubezpieczenie emerytalne,
 • 8% stanowi składka na ubezpieczenie rentowe
 • 2,45% stanowi składka na ubezpieczenie chorobowe,
 • 1,67% stanowi składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Jak długo można płacić mały ZUS?

Z płacenia składek od dochodu można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności. Niższe składki dotyczą wyłącznie ubezpieczeń społecznych. Składkę zdrowotną należy obliczyć w każdym miesiącu przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i przy podatku liniowym od dochodu. Natomiast w przypadku ryczałtu składka zdrowotna obliczana jest na podstawie rocznego przychodu.


Firmino

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.