Ubezpieczenie zdrowotne z NFZ dzieli się na obowiązkowe i dobrowolne. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają między innymi: zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, rolnicy, duchowni, pracujący w oparciu o umowę agencyjną, emeryci, przedsiębiorcy. Swoim ubezpieczeniem można objąć członków rodziny, małżonka oraz dzieci.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne?
 • Ile kosztuje?
 • Jak zgłosić członka rodziny?
 • Czym jest ZUS ZCNA?

Osoby, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie.

Ubezpieczenie zdrowotne - co obejmuje?

Z ZUS-u składka wędruje do NFZ, bo to Fundusz zajmuje się ubezpieczeniem zdrowotnym. W ramach ubezpieczenia:

 • korzystamy z wizyt u lekarzy POZ i specjalistów,
 • leczymy się w szpitalach (badania, zabiegi),
 • płacimy mniej za leki i środki medyczne (za te, które są refundowane).

Osoba nieubezpieczona ponosi koszt wizyty u lekarza czy też zapłaci za pobyt w szpitalu. Natomiast ubezpieczony nie płaci za wizytę u lekarza rodzinnego, badania w szpitalu, wizytę u specjalisty- wszędzie tam gdzie widnieje logo NFZ. W ramach ubezpieczenia można również udać się do dentysty, choć placówek tego typu, które świadczą usługi w ramach NFZ jest niewiele.

Do ubezpieczenia można zgłosić się wstecz, jeśli mieliśmy i mamy do niego prawo. Przykładowo, uczestniczyliśmy w wypadku i była konieczność hospitalizacji. Szpital wystawia rachunek. W takiej sytuacji możemy zgłosić się do ubezpieczenia do 30 dni od momentu leczenia bądź do 30 dni od otrzymania z NFZ pisma o wszczęciu postępowania dotyczącego ściągnięcia kosztów związanych ze świadczeniem.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Dobrowolne ubezpieczenie może wiązać się z dodatkową, wstępną opłatą. Jej wysokość uzależniona jest od tego, czy posiadamy ciągłość ubezpieczenia, czy też była przerwa. Aby Fundusz objął ubezpieczeniem dobrowolnym, konieczne jest wniesienie opłaty dodatkowej w przypadku, gdy przerwa w ubezpieczeniu była dłuższa niż trzy miesiące. Kształtuje się to następująco:

 1. Powyżej 3 miesięcy do roku 20% podstawy wymiaru - nie mniej niż 1135,11 zł (kwotę należy wpłacić w całości).
 2. Powyżej roku do dwóch lat 50% podstawy wymiaru - nie mniej niż 2837,77 zł (opcja rozłożenia na trzy raty).
 3. Powyżej dwóch lat do pięciu lat 100% podstawy wymiaru - nie mniej niż 5675,54 zł (opcja rozłożenia na sześć rat).
 4. Powyżej 5 lat do 10 lat 150% podstawy wymiaru - nie mniej niż 8513,31 zł (opcja rozłożenia na 9 lat).
 5. Powyżej 10 lat 200% podstawy wymiaru - nie mniej niż 11 351,08 zł (opcja rozłożenia na 12 rat).

Jeśli przerwa nie jest dłuższa niż 3 miesiące, dobrowolne ubezpieczenie nie pociąga za sobą dodatkowej opłaty. Składka na ubezpieczenie liczona jest od deklarowanych dochodów, nie może jednak on być niższy niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Stanowi ona 9% podstawy wymiaru, obecnie nie mniej niż 529,72 zł na miesiąc. Oddziały NFZ informują co kwartał o minimalnej wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie.

Zgłoszenie członka rodziny do ZUS

Do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić:

 • dziecko (swoje, męża/żony, przysposobione, będąc opiekunem prawnym dziecka, objęte pieczą zastępczą, w rodzinnym domu dziecka) - do ukończenia lat 18 bądź jeśli się uczy do 26 lat,
 • wnuka - w przypadku, gdy żadne z rodziców nie jest objęte ubezpieczeniem obowiązkowym bądź dobrowolnym,
 • męża/ żonę,
 • wstępnych - rodziców i dziadków, którzy zamieszkują z nami we wspólnym domu.

Zgłoszenia dokonuje płatnik składek. W przypadku zatrudnionych na umowę o pracę, jest to pracodawca. Taką informację należy przekazać księgowości do 7 dni od momentu, gdy dowiesz się o konieczności zgłoszenia.
Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, to członków rodziny zgłoś na formularzu ZUS ZCNA. I podobnie jak w powyższym przypadku do 7 dni.

ZUS ZCNA - co to jest i gdzie złożyć?

Druk ZUS ZCNA służy do zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, korekty danych ubezpieczonych, zgłoszenia utraty uprawnień przez zgłoszonego członka. Formularz dostarczysz:

 • drogą internetową - korzystając z PUE,
 • osobiście w placówce ZUS-u,
 • pocztą - najlepiej poleconym.

Składając osobiście, pamiętaj o dowodzie osobistym (albo prawie jazdy)- jest on niezbędny do potwierdzenia tożsamości.


Firmino

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.