Na tym formularzu zgłaszamy się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego przy rejestracji działalności. Składamy go również po okresie Ulgi na Start i preferencyjnych składkach ZUS.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest ZUS ZUA?
 • Kiedy go złożyć?
 • Jak go wypełnić?
 • Jak go złożyć?
 • Jakie są tytuły ubezpieczenia?

Czym jest formularz ZUS ZUA?

Dokument służy do dwóch rzeczy:

 • zgłoszenia do ubezpieczeń,
 • zmiany bądź korekty danych (poza danymi identyfikacyjnymi- to na formularzu ZUS ZIUA).

Na druku ZUS ZUA można zgłaszać osoby do ubezpieczeń poza przebywającymi na urlopie wychowawczym i macierzyńskim.

Kiedy trzeba składać ZUS ZUA?

ZUS ZUA składamy już przy rejestracji firmy. Aby dopełnić formalności, wypełniamy wniosek CEIDG-1. A w nim w sekcji 12 zaznaczamy, gdzie podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom. Dalej, po wyborze ZUS, wybieramy ubezpieczenia. Jeśli chcesz korzystać z Ulgi na Start do wniosku dołączysz ZUS ZZA- zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. A zgłaszając się również do ubezpieczeń społecznych (w tym preferencyjny ZUS), wybieramy ZUS ZUA.

Formularz ZUS ZUA składamy również, gdy kończy się sześć miesięcy z tytułu Ulgi na Start. Jednak najpierw musisz wyrejestrować się ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, a później składamy druk ZUS ZUA. Podobnie przy przejściu z preferencyjnych składek na Mały ZUS Plus bądź też na standardowe składki.

Na złożenie ZUS ZUA mamy siedem dni od rejestracji działalności- choć dziś możemy połączyć to z wnioskiem CEIDG-1, co jest wygodne i szybkie. Podobnie gdy przechodzimy z jednych składek na drugie, to na dopełnienie formalności w ZUS-ie mamy 7 dni. Czas liczony od momentu gdy kończy się Ulga na Start bądź składki preferencyjne. W ciągu tygodnia należy wyrejestrować się ze składek (ZUS ZWUA) i złożyć ZUS ZUA.

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Formularz składa się z kilku bloków.

 • Dane organizacyjne- X w rubryce zgłoszenie do ubezpieczania.
 • Dane identyfikacyjne płatnika składek- jeśli to Twoja pierwsza działalność i nie masz numeru REGON, pole pozostaje puste (podobnie, gdy nie został nadany NIP i PESEL). W zamian za to musisz uzupełnić pola 04 i 05- rodzaj dokumentu, seria i numer. Pola 07 – 09 należy uzupełnić, gdy prowadzisz jednoosobową działalność.
 • Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń- w tym miejscu najważniejszy jest PESEL. Jeśli nie został nadany, to tak jak powyżej wypełniamy rubryki z dokumentem tożsamości.
 • Dane ewidencyjne- czyli po prostu nasze dane osobowe.
 • Tytuł ubezpieczenia- tu podajemy kod.
 • Dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych- zaznaczamy rodzaje ubezpieczeń i wpisujemy datę- dzień rejestracji działalności.
 • Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym- data (jak powyżej) oraz kod NFZ. Kody znajdziesz pod tym adresem.

Na koniec pozostaje adres zameldowania, data i podpis.

Jaki tytuł ubezpieczenia?

 • 05 70 bądź 05 72 (posiadający rentę z tytułu niezdolności do pracy) przy zgłaszaniu się do preferencyjnych składek.
 • 05 90 bądź 05 92 (posiadający rentę z tytułu niezdolności do pracy) przy zgłaszaniu się do Mały ZUS Plus.

Kod ma sześć cyfr, a dwie ostatnie oznaczają stopień niezdolności do pracy. Jeśli nie posiadasz orzeczenia, to dwie ostatnie cyfry to 00.

Jak złożyć ZUS ZUA?

Zgłoszenia dokonasz na kilka sposobów. Przez internet, korzystając z ZUS PUE bądź z oprogramowania służącego do rozliczeń z ZUS (przykładem Płatnik). Osobiście, formularz możesz dostarczyć do placówki ZUS- wystarczy mieć przy sobie dokument tożsamości. A gdy placówka ZUS nie jest po drodze, wypełniony formularz wyślij pocztą. Z opcji tej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do pięciu pracowników. Pozostali mają obowiązek wysyłania dokumentów drogą elektroniczną.


Firmino

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.