Formularz ZZA składa się w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym przez ZUS. Wypełniają go przedsiębiorcy korzystający z Ulgi na Start, a także zobowiązani wyłącznie do opłacania składki zdrowotnej. Kolejna grupa to osoby, które podpisują umowę z NFZ o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest ZUS ZZA?
  • Kiedy go złożyć?
  • Jak go wypełnić?
  • Jak go wysłać?
  • Jakie są tytułu ubezpieczenia?

Czym jest formularz ZUS ZZA?

Służy on do zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego- dobrowolnego bądź wynikającego z określonego tytułu. Ponadto, na nim zgłosimy zmianę danych osoby ubezpieczonej, która wcześniej była zgłoszona na ZZA, ale są pewne wyjątki. Korekta nie obejmuje danych identyfikacyjnych, czyli NIP, PESEL, REGON- to zrobimy na druku ZUS ZIUA. I kolejny wyjątek to zmiany w kodzie ubezpieczenia oraz datach objęcia ubezpieczeniem. Jeśli chcemy dokonać korekt w tym obszarze, należy wyrejestrować się ze składek, a następnie zarejestrować.

Kiedy trzeba składać ZUS ZZA?

Mamy siedem dni na złożenie formularza od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia. W przypadku zmian, również siedem dni od zaistnienia zdarzenia.

Osoby, które decydują się na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, podpisują umowę z NFZ, w wojewódzkim oddziale. W umowie wskazujemy datę objęcia ubezpieczeniem i taką samą wpisujemy na druku ZZA.

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Wypełnienie formularza nie jest skomplikowane:

  • dane organizacyjne- X w okienku objęcie ubezpieczeniem (a gdy chodzi o korektę to w drugim),
  • dane identyfikacyjne płatnika- jeśli mamy NIP, REGON i PESEL, nie wypełniamy pól 04 i 05, a gdy nie mamy jednego z numerów, to wypełniamy, natomiast pola 07 – 09 wypełniają JDG,
  • dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej- najważniejszy PESEL (jeśli go nie nadano, wówczas serię i numer dokumentu tożsamości),
  • dane ewidencyjne,
  • kod ubezpieczenia oraz kod zawodu (znajdziesz go na wortalu PSZ).

Na koniec pozostaje adres zameldowania, do korespondencji (jeśli jest inny), data i podpis.

Jaki tytuł ubezpieczenia?

Sześciocyfrowy kod składa się z dwóch części. Ostatnie dwie cyfry oznaczają brak orzeczenia o niepełnosprawności (00) bądź posiadany stopień.

Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z Ulgi na Start, czyli zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Muszą jednak zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 40 xx.

Osoby dobrowolnie zgłaszające się do ubezpieczenia, mają kod 24 10 plus dwie cyfry określające zdolność do pracy. Jeśli chcesz objąć ubezpieczeniem również członków rodziny, złóż jeszcze druk ZUS ZCNA.

Jak złożyć ZUS ZZA?

Dokumenty złożysz osobiście w placówce, pobierając numerek i czekając na swoją kolej. Inna opcja to przez platformę usług elektronicznych ZUS bądź program do rozliczeń z ZUS. I na koniec pozostaje jeszcze droga pocztowa.


Firmino

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.