fbpx

Początek każdego roku dla przedsiębiorców to czas rozliczenia się z fiskusem. Pierwszym krokiem jest wybór formularza i przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia się z należnego podatku.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak rozliczyć działalność gospodarczą?
 • Do kiedy rozliczyć PIT?
 • Wspólne rozliczenie małżonków przy działalności
 • Jak przekazać 1 procent?
 • Czy darowizny można odliczyć od podatku?
 • Jaki program do rozliczenia PIT-u?
 • Ile czeka się na zwrot podatku?

Jak rozliczyć działalność gospodarczą?

W zależności od sposobu opodatkowania, przedsiębiorca musi wybrać właściwą deklarację:

 • PIT-36 - opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 • PIT-36L - podatek liniowy,
 • PIT- 28 - ryczał,
 • PIT-16A - karta podatkowa.

Do wypełniania PIT-u niezbędna jest księga przychodów i rozchodów oraz przydatny jest PIT-5 (5L). Poza tym spis natury, jeśli przedsiębiorca ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji. Jej termin przypada na 31 grudnia. Spis natury stanowi ostatni wpis w KPiR. Jest on ważny, gdyż jego wynik podwyższa bądź obniża dochód. Zależy to od stosunku remanentu przeprowadzonego na początku roku do tego przeprowadzonego na jego koniec. Różnica wpływa na obniżenie bądź podwyższenie dochodu.

Do rocznego rozliczenia niezbędne są informacje dotyczące zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kolejna kwestia to możliwość skorzystania z odliczeń i ulg. Jedną z powszechnych jest ulga rodzinna. Z dodatkowych przywilejów mogą skorzystać przedsiębiorcy samotnie wychowujący dziecko. Warto sprawdzić, które odliczenia są możliwe w przypadku określonych form opodatkowania oraz z których ulg można skorzystać.

Do kiedy rozliczyć PIT?

Termin złożenia deklaracji zależy od formy opodatkowania.

 • PIT-36 i PIT-36L należy złożyć do 30 kwietnia.
 • PIT-28- składa się go do 28 lutego.
 • PIT-16A- czas na złożenie do końca stycznia.

Termin PIT-28 może być przesunięty na 1 marca bądź w przypadku PIT-36 na pierwsze dni maja, jeśli ostatni dzień miesiąca przypada w niedzielę.

Wspólne rozliczenie małżonków przy działalności

PIT składający się z dochodów obojga małżonków jest szczególnie korzystny, gdy jeden z nich przekroczył drugi próg podatkowy - wskakując tym samym w podatek 32%. Natomiast drugi zarobił poniżej progu. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Taki przywilej mają przedsiębiorcy, których działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych. Dodatkowe warunki, które muszą być spełnione:

 • w rozliczanym okresie małżonkowie mają wspólność majątkową,
 • podatnik pozostał przez cały rok w związku małżeńskim.

Małżonkowie nie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia gdy działalność jest opodatkowana według stawki liniowej, ryczałtem, kartą podatkową.

Jak przekazać 1 procent?

Każdy podatnik ma możliwość podarowania 1% swojego podatku, wynikającego z deklaracji PIT na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Przy tym podatnik nie traci ani grosza ze swoich pieniędzy. Kwota 1% idzie z podatku, który i tak trafi do fiskusa. Dlatego warto przekazać 1% wybranej organizacji.

Na końcu deklaracji znajdują się dwa pola. Jedno z nich to KRS organizacji, a drugie to kwota. Może być ona równowartością 1% podatku bądź przyjąć niższą wartość. Istotne znaczenie ma przede wszystkim poprawnie wpisany KRS. Jeśli wystąpi błąd, 1% nie trafi do organizacji.

Czy darowizny można odliczyć od podatku?

Możliwość odliczenia darowizn reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust 1, pkt 9). Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczający się na PIT-36, mogą odliczyć darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego. Przedsiębiorcy, których działalność opodatkowana jest podatkiem liniowym, mogą odliczyć tylko darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze.

W przypadku darowizn na cele: pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa, odliczenie darowizny od dochodu nie może być wyższe niż 6% jego wysokości. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Wówczas od dochodu można odliczyć nawet 100% darowizny.

W celu odliczenia darowizny, do deklaracji należy dołączyć PIT-0, który służy do wykazania ulg oraz odliczeń.

Jaki program do rozliczenia PIT-u?

Obecnie dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców są programy do rozliczania PIT-ów. Przy wyborze przede wszystkim warto wziąć pod uwagę sposób rozliczania PIT-u. Czy program automatycznie rozliczy podatek po wpisaniu niezbędnych informacji. Czy jest możliwość wysłania deklaracji drogą elektroniczną, co zdecydowanie ułatwia wywiązanie się z corocznego obowiązku.

Niektóre programy należy pobrać, inne umożliwiają rozliczenie PIT-u przez stronę internetową, po zalogowaniu się na wcześniej utworzone konto.

Ile czeka się na zwrot podatku?

Okres oczekiwania na wyliczoną nadpłatę podatku zależy od sposobu złożenia deklaracji. Składając papierową wersję, skarbówka ma 3 miesiące na zwrot. W przypadku PIT-ów wysłanych elektronicznie zwrot jest do 45 dni.
Jeśli deklaracja zostanie złożona, wyjątkiem PIT-28, przed 15 lutego, to czas 45 dni bądź 3 miesiące liczony jest od dnia 15 lutego. Przy deklaracjach PIT-28 czas biegnie od daty złożenia.


Firmino
 

Księgowość online

Partner portalu: Bank Pekao

Pekao

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.